نشریه مدیریت استراتژیک نشریه مدیریت استراتژیک

مهم ترین محورهای اجلاس جهانی ایکائو در سال گذشته میلادی
کشورهای عضو نهاد بین المللی صنعت هوانوردی, موسسات مالی و گروه های مختلف این صنعت در دومین گردهمایی جهانی هوانوردی ایکائو که در سال 2016 برگزار می شود, شرکت خواهند کرد.

مهم ترین محورهای اجلاس جهانی ایکائو در سال گذشته میلادی

متعاقب نتایج ارزشمند "گردهمایی جهانی صنعت هوانوردی" ایکائو در سال 2015, از جمله تاثیرات فوق العاده صنعت هوانوردی بر رشد و توسعه اقتصادی, کشورهای عضو این نهاد بین المللی صنعت هوانوردی, موسسات مالی و گروه های مختلف این صنعت در دومین گردهمایی جهانی هوانوردی ایکائو که در سال 2016 برگزار می شود, شرکت خواهند کرد. 

در یک اقدام هماهنگ, اقدام به انجام موارد زیر خواهیم کرد:

  • شناسایی و افزایش مشارکت و تامین منابع مالی ضروری برای تسریع در اجرای استانداردهای جهانی هواپیمایی بین المللی کشوری, سیاست ها, طرح ها و برنامه هایی که  هدف از آنها حمایت از ابتکار عمل هایی است که همه کشورهای جهان در آن ذی نفع باشند؛
  • اطمینان از داشتن منابع کافی برای توسعه پایدار صنعت هوانوردی با استفاده از مکانیسم های جدید و سازوکارهای کنونی, با قرار دادن صنعت هوانوردی در قلب راهبردهای توسعه ملی با رویکرد اولویت بخشی به تامین منابع مالی صنعت هوانوردی؛
  • تاکید بر این امر که به رغم ماهیت خاص صنعت هوانوردی و مرتبط بودن آن با سایر بخش های اقتصادی, منابع مالی که این صنعت برای توسعه پایدار در اختیار دارد, بسیار محدود است؛
  • تاکید مجدد بر این امر که مشارکت طولانی مدت میان کشورها, سازمان های محلی و بین المللی, صنعت, جامعه مدنی و موسسات مالی برای تقویت نیازها و اولویت های صنعت هوانوردی ضروری اند تا اقدامات توسعه ای و برنامه ریزی سیستم های یکپارچه حمل و نقل با محوریت تمام کشورها اجرا شود؛

با لحاظ نمودن موارد فوق, شرکت کنندگان در این گردهمایی به رشد مستمر در زمینه انجام ابتکار عمل هایی که همه کشورها را ذی نفع می داند و بر عزم قوی برای تسریع در اجرایی شدن آن تاکید دارد که هدف از آن حمایت مستقیم از کشورهایی است که بیشترین کمک ها را در مواردی مانند ایجاد ظرفیت برای رشد و توسعه صنعت هوانوردی گرفته تا موارد دیگر را نیاز دارند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد