نشریه مدیریت استراتژیک نشریه مدیریت استراتژیک

فرودگاه بين المللي آل مكتوم با اعتباري بالغ بر 32 ميليارد دلار توسعه مي يابد
در سال 2015، فرودگاه بين المللي آل مكتوم، كه دومين فرودگاه بين المللي دبي به شمار مي رود، شاهد كاهش 2/45 درصدي در ترافيك مسافري خود بود.
 

به گزارش رويترز، در سال 2014 ميلادي، 845 هزار و 46 نفر از فرودگاه آل مكتوم تردد كردند در حالي كه در سال گذشته ميلادي، اين رقم به 463 هزار و 236 نفر كاهش يافت.

بر اساس اين گزارش، دليل اين كاهش ترافيك افزايش ترافيك اين فرودگاه در سال 2014 بود كه دليل آن، انجام عمليات عمراني در فرودگاه دبي و انتقال بخشي از پروازهاي آن فرودگاه به فرودگاه آل مكتوم بود.

اين در حالي است كه در سه ماه پاياني سال، ترافيك فودگاه بين المللي آل مكتوم به دليل آغاز فعاليت هاي فلاي دبي از آن فرودگاه، با رشد 62 درصدي همراه بود.

در سه ماه پاياني، 179 هزار و 781 مسافر از فرودگاه آل مكتوم جابه جا شدند در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته، حجم جابه جايي مسافر از اين فرودگاه 110 هزار 920 نفر بود. 

در همين بازه زماني، نشست و برخاست هواپيماها با رشد 1/3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 12 هزار و 52 پرواز رسيد و نشست و برخاست هواپيماها در كل سال با افزايش 8/11 درصدي به 42 هزار و 55 پرواز رسيد.

"پل گريفيتس"، مدير اجرايي فرودگاه هاي دبي در اين خصوص مي گويد: فرودگاه بين المللي مركز جهاني دبي در حال ورود به يك مرحله شورانگيز در طول فعاليت خود مي باشد و ما قصد داريم اين فرودگاه را براي فعاليت هرچه بهتر خطوط هوايي فلاي دبي آماده كنيم.

لازم به ذكر است در سه ماه پاياني سال، حجم جابه جايي فريت با كاهش 9/9 درصدي به 770 تن رسيد، اما با وجود اين، فرودگاه به لحاظ جابه جايي فريت، هنوز جزو 20 فرودگاه برتر دنياست.

گريفيتس در اين خصوص مي گويد: از افتتاح رسمي اين فرودگاه بيش از پنج سال سپري نمي شود، اما فرودگاه بين المللي آل مكتوم موفق شده است به لحاظ جابه جايي فريت مقام هجدهم را به خود اختصاص دهد.

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه هم اكنون فرودگاه بين المللي مركز جهاني دبي با هزينه اي بالغ بر 32 ميليارد دلار، براي پذيرش سالانه 220 ميليون مسافر در حال توسعه است.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد