ایکائو ( سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری) ایکائو ( سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری)

ICAO( International Civil Aviation Organization)

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری یکی از آژانسهای تخصصی در مجموعه سازمان ملل متحد می باشد که در سال 1994 پس از امضای کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری ایجاد شد. کنوانسیون ایکائو با همکاری 191 کشور و سازمان حمل و نقل جهانی اقدام به توسعه استانداردهای بین المللی و روش های پیشنهادی کرد. در حال حاضر بیش از 10 هزار SARPs در 19 انکس، تحت نظر ایکائو تبیین شده است و به واسطه همین SARPs ها و سیاستهای مکمل ایکائو می باشد که شبکه حمل و نقل بین المللی قادر است روزانه بیش از 100 هزار پرواز امن، موثر و ایمن در هر جای دنیا داشته باشد.

 

آدرس سایت:   http://www.icao.int