معرفی گروه همكاريهاي بين المللي معرفی گروه همكاريهاي بين المللي

گروه همكاريهاي بين المللي

عزم شركت براي تحقق اهداف چشم انداز ايران 1400 و به اجراء درآوردن استراتژي هاي توسعه از جمله حضور فعال در مجامع بين المللي صنعت و ايجاد و توسعه همكاري هاي بين المللي با فرودگاههاي جهان، نياز به تقويت و رسميت بخشيدن گروه همكاري‌هاي بين المللي شركت را اجتناب ناپذير نموده است. وجود بخشي جهت مديريت امور و توسعه تعاملات بین المللي، علی الخصوص عضویت در مجامع بین المللی در شرایطی که سایر کشورهای جهان، مخصوصاً تلاش قدرتهای زياده‌طلب و رقباي منطقه شرايط نامطلوبي را ايجاد نموده كه اگر بطور جدي و علمي به بهبود آن پرداخته نشود، بسياري از فرصت هاي هرچند محدود كشور زايل گرديده و تهديدات جدي از اين ناحيه متوجه صنعت فرودگاهي و هوانوردي كشور خواهد شد. عضويت شركت فرودگاههاي كشور در اتحاديه بين المللي فرودگاهها و ضرورت برقراري ارتباط مستمر با دفتر مركزي ACI و تعامل بسيار نزديك و مستمر با دفتر منطقه اي آسيا-پاسفيك، كسب 3 كرسي توسط شركت در كميته هاي اقتصادي، تسهيلات، و كميته امنيتي اتحاديه بين المللي فرودگاهها و ضرورت حضور مرتب و موثر در اين كميته ها براي برخورداري از اين فرصت مغتنم، امضاء توافقنامه همكاري با فرودگاه بين المللي اينچان كره جنوبي و برنامه شركت براي امضاء موافقتنامه هاي مشابه با برخي ديگر از كشورها مانند چين و ژاپن، عزم شركت براي ايجاد و تقويت ارتباطات با نهادها و مراجع تخصصي بين المللي صنعت مانند ICAO، IATA، CANSO وغيره از ديگر مواردي است كه ضرورت حضور كارشناسان رسمي كه انجام وظايف مربوطه را در شركت عهده دار گردد به شدت احساس مي شود. از طرفي ديگر، با توجه به سياستهاي دولت در تخصصي كردن امور و واگذاري موارد تخصصي به بخشهاي مربوطه، اين امر اجتناب ناپذير مي باشد كه گروه همكاري‌هاي بين‌المللي بيش از گذشته به عنوان متولي اصلي برقراري ارتباطات درون سازماني، برون سازماني و بین المللی به هماهنگي تعاملات في ما بين بپردازد و از حقوق جمهوری اسلامی ایران در صنعت فرودگاهی دفاع كند. لذا، به منظور پر كردن خلاء روابط خارجي و ادبيات بين الملل و حضور هر چه بیشتر در فضاهای بین المللی، در نظر است تا گروه همكاري‌هاي بين المللي اين مديريت به عنوان بخشي موثر در سازمان دادن امور بين الملل شركت فرودگاهها و ارتباط آن با ساير نهادها و فرودگاههاي بين المللي هدف و شركتهاي وابسته به اين صنعت جهاني، با به‌كارگيري افراد تحصيل كرده و فعال در جهت ايجاد همگرايي در برقراري ارتباطات خارجي، نقشي كليدي ايفا نماید.

   وظايف كلي دفتر:

  •  تسهیل، تسریع و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه روابط و همکاریهای بين المللی شرکت با هدف فراهم آوردن شرایط لازم برای مشاركت روزافزون و ماندگار شرکت فرودگاههای کشور با صنعت بین المللی فرودگاهی و هوانوردی وتقویت آن در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
  •  تلاش براي ایجاد، توسعه، تقویت، تعمیق و تسریع همکاری های بین المللی شركت با نهادهای بین المللی اصلی صنعت مانند ICAO، ACI، IATA وغيره
  •  ايجاد زمينه های مساعد براي کسب توانمندی ها و تجارب فني، علمی، مشورتي و آموزشي از کشورهای توسعه یافته با هدف بومی کردن فناوری های صنعت فرودگاهی و هوانوردی، به روز کردن اطلاعات و توانمندسازی و ارتقای سطح دانش و توان فنی کارکنان و مدیران واحدهای مختلف شرکت و فرودگاهها
  •  ایجاد هماهنگی و توازن لازم بین مواضع ایمنی، امنیت، تسهیلات، اقتصادی و مدیریت فرودگاهی جمهوری اسلامی ایران و جهت گیری های صنعت • معرفی توانمندی های صنعت فرودگاهی و هوانوردی و بخش خصوصی کشور در عرصه منطقه ای و جهانی و ایجاد زمینه مناسب برای صدور فناوری، دانش، خدمات و تجربیات فنی، تخصصی و مدیریتی کشور
  •  افزایش درک محیط صنعت و مطلع شدن از اهم رویدادها، تصمیم‌گیریها، رویکردها و جهت گیریهای صنعت با هدف شناخت پارادایم های آتی و اتخاذ راهبردهای مناسب و برنامه های لازم جهت همگام شدن به موقع با روند تغییرات و تحولات آتی صنعت
  •  برنامه ریزی مناسب و تقویت توانمندیهای اشخاص و هیئت های مذاکره کننده ایرانی با طرفهای خارجی و فراهم كردن سایر زمينه های لازم برای شركت موثر نمايندگان شركت در مجامع منطقه اي و چند جانبه و بین المللی صنعت فرودگاهی و هوانوردی به منظور تبيين مواضع و ارايه ديدگاه ها و سياستهاي شركت و دفاع از حقوق حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی ایران و احقاق آن
  •  مشارکت در امر جذب، تربيت و تقویت كارشناسان و مذاكره كنندگان واجد شرايط در زمينه موضوعات مختلف بين المللي. • ایجاد زمینه های لازم و کمک به تسریع دستیابی صنعت فرودگاهی و هوانوردی کشور به اهداف چشم انداز ایران 1404