کانزو (سازمان خدمات ناوبری هوایی) کانزو (سازمان خدمات ناوبری هوایی)

CANSO( Civil Air Navigation Organization)

کانزو یک سازمان خدمات ناوبری هوایی می باشد که مدیریت ترافیک هوایی در سرتاسر جهان را بر عهده دارد. اعضای کانزو بیش از 85 درصد ترافیک هوایی دنیا را مدیریت می کنند. اعضای کانزو به منظور بهبود خدمات زمینی و هوایی ، اطلاعات و سیاستهای جدید خود را به اشتراک می گذارند. کانزو دیدگاه و نظرات کاربران و اعضای خود را در انجمن های نظارتی از جمله ایکائو بیان می کند. این سازمان دارای یک شبکه گسترده متشکل از تمامی صنایع حمل و نقل هوایی می باشد.

 

آدرس سایت:   http://www.canso.org