ای سی آی ( اتحادیه بین المللی فرودگاهها) ای سی آی ( اتحادیه بین المللی فرودگاهها)

ACI(Airports  Council International)

اتحادیه بین المللی فرودگاهها (ACI) تنها نماینده تجارت جهانی در زمینه فرودگاهی می باشد. این سازمان در سال 1991 تاسیس شد و در راستای منافع فرودگاهها و ارتباطات فرودگاهها با سازمان های بین المللی مانند ایکائو فعالیت می کند. همچنین در زمینه توسعه استانداردها و ارائه راهکارهای مناسب فرودگاهی نیز نقش بسزایی را بر عهده دارد و تلاش می کند که موقعیت های آموزشی مناسب را جهت ارتقاء استانداردهای فرودگاهها در سراسر دنیا فراهم آورد.

آدرس سایت:   http://www.aci.aero