مفالات مفالات

۲۸ آذر ۱۳۹۴
ایالات متحده در سال 1978 مقررات زدایی را آغاز کرد: که ممکن در آینده نتواند نیروی محرک خوبی برای صنعت هواپیمایی باشد. نکته قابل تامل این است که در سال های اخیر، با توجه به افزایش بی سابقه نرخ سوخت و بی ثباتی اقتصادی در جهان، صنعت هواپیمایی با مشکلات سختی مواجه بوده و شرایطی ایجاد شده است که هم اکنون، ایجاد تعادل میان دخل و خرج موفقیت مهمی برای خطوط هوایی تلقی می شود.
۱۰ آذر ۱۳۹۴
، صنعت فرودگاهي با دقت و حساسيت بيشتري فناوري هاي نوين اين حوزه را دنبال مي كند چرا كه "سامانه مديريت اطلاعات" نقش بي بديلي در ارتقا و تسهيل خدمات فرودگاهي دارد. امروزه، بسياري از فرودگاه ها و واحدهاي مراقبت پرواز، به سمت استفاده از سامانه هاي باز و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي رفته اند چرا كه مي دانند با استفاده از اين سامانه ها، امكان دسترسي و به مشاركت گذاشتن اطلاعات، تسهيل خواهد شد.
۱۰ آذر ۱۳۹۴
توسعه تجاري مرتبط با صنعت هوانوردي كه زماني فقط محدود به مستغلات فرودگاه ها و فضاي پيرامون آنها بود، به سرعت در حال عبور از اين فضاست. در اين فرايند، مناطق جديد اقتصاد شهري كه زير مجموعه فرودگاه ها به شمار مي روند، در حال شكل دادن "كلانشهرهاي فرودگاهي" هستند. كلانشهر فرودگاهي مشتمل بر شهر فرودگاهي و تجارت هاي مرتبط با صنعت هوانوردي است كه در مناطق اطراف فرودگاه قرار گرفته اند.
۱۰ آذر ۱۳۹۴
با اتخاذ سياست هاي آزادسازي تجاري و ظهور بازارهاي جديد بين المللي، هوانوردي تجاري و توسعه اقتصادي فرودگاه-محور (توسعه كلانشهرهاي فرودگاهي)، به طور همزمان در حال توسعه اند. اصول برنامه ريزي براي كلانشهرهاي فرودگاهي باعث ايجاد "اقتصادهاي سرعتي" مي شود و از طريق بهبود امكان دسترسي در مناطق فرودگاهي، با تجارت كالا و خدمات باعث رونق تجارت هاي وابسته به صنعت هوانوردي مي شود.

خبر نامه الکترونیکی خبر نامه الکترونیکی

نشریه داخلی مدیریت استراتژیک نشریه داخلی مدیریت استراتژیک

دوره های آموزشی دوره های آموزشی

مناسبت ها مناسبت ها

نهادهای بین المللی نهادهای بین المللی

  

 

کاتالوگ انتشارات ACI کاتالوگ انتشارات ACI

ACI

مجله خبری آسیا - اقیانوسیه مجله خبری آسیا - اقیانوسیه